2022. aasta maastikuehitaja kutsete teine taotlusvoor

Koolilõpetajate taotlusvoor

Portfooliote/praktikadokumentide esitamise tähtaeg 10. august 2022

Vaatluste ja intervjuude vahemik 15. - 19. august 2022 (nädal 33). Vaatlused ja intervjuud toimuvad reeglina taotleja praktikaettevõttes.

NB! Koolilõpetajate avalduste esitamist korraldab kool Kutsekoja portaalis, neid ei sisestata enam EMEL kodulehel.

Omistatud kutsed kutseregistris hiljemalt 27. augustiks 2022.

Töömaailma II taotlusvoor

Avalduste tähtaeg 10. august 2022

Portfooliote (4. ja 5. tase) tähtaeg 15. september 2022

Intervjuude/vaatluste vahemik 3. - 7. oktoober 2022 (nädal 40).

Omistatud kutsed kutseregistris hiljemalt 30. oktoobriks 2022.

NB! Kehtivad praegused kutsestandardid! Praegu töös olevad uuendatud kutsestandardid jõustuvad 2022. a. III kvartalis.

Lisainfo kutse@maastikuehitajateliit.ee

Kutse taotlemise tingimused ja juhendid

Kutse andmise kord

Kutsekomisjoni koosseis

Kutseeksami tasud

Kutsetegevuste
koordinaator:

tel. +372 526 4610
kutse@maastikuehitajateliit.ee