Kutsete taotlemise voorud 2023. aastal

I voor 15.03 - 20.06.2023

Töömaailma avalduste tähtaeg 15. märts.

Töömaailma portfooliote esitamise tähtaeg 4. aprill.

Koolilõpetajate eksamid algatab kool ja need vormistatakse Kutsekoja kutseeksamite e-halduskeskkonnas.

II voor 5.08 - 15.10.2023

Töömaailma avalduste tähtaeg 20. august.

Töömaailma portfooliote esitamise tähtaeg 15. september.

Koolilõpetajate eksamid algatab kool ja need vormistatakse Kutsekoja kutseeksamite e-halduskeskkonnas.

---------------------------------

02.11.2022 kinnitati uued kutsestandardid kõikidele maastikuehitaja tasemetele.

2023. aastal toimuvad töömaailma kutseeksamid uute standardite ja uute dokumentide alusel. 

Koolilõpetajate kutseeksamid toimuvad uute standardite alusel hiljemalt 2024. aastast.

Lisainfo kutse@maastikuehitajateliit.ee

Kutse taotlemise tingimused ja juhendid

Kutse andmise kord

Kutsekomisjoni koosseis

Kutseeksami tasud

Kutsetegevuste
koordinaator:

tel. +372 526 4610
kutse@maastikuehitajateliit.ee