EMEL ei saa ega taha tegutseda üksinda. Teeme koostööd maastikuehitajaid õpetavate kutsekoolide ning Eesti ja välismaa rohesektori ettevõtete ning institutsioonidega.

EMELi liikmed tegutsevad ühises inforuumis ja jagavad omavahel töömaailmas toimuvat. Oleme avatud mitmekülgsetele koostööpakkumistele: arendusprojektid Eestis ja/või välismaal, õpiränded, kutsetegevused, erialaste materjalide publitseerimine ja info jagamine jne.

Anna oma panus Eesti maastikuehituse arengusse!

Võta julgesti ühendust juhatus@maastikuehitajateliit.ee

Koolid

Rectangle 40

Räpina aianduskool

Rectangle 38

Luua metsanduskool

Rectangle 41

Hiiumaa Ametikool

tallinna-ehituskool

Tallinna Ehituskool

Eesti organisatsioonid ja ettevõtted

Sihtasutus Kutsekoda

Rahvusvahelised organisatsioonid ja ettevõtted

EMEL on esindatud üle-euroopalises ühenduses Yebisu (loodud 2010), kuhu kuuluvad ELCA (European Landscape Contractors Association - Euroopa maastikuehitaja liit) ettevõtted ning kolme riigi haridusinstitutsioonid. Koostöös teadusasutustega töötatakse välja ning arendatakse tööturul hakkamasaamiseks vajalike kompetentside hindamissüsteemi ning -vahendeid.

https://yebisuproject.wordpress.com/

Rectangle 39

VRJ Group (Soome)

Magnolia Art (Ungari)

L’Orangerie (Prantsusmaa)

Gartenplus gmbh (Saksamaa)

Viridis BVA (Belgia)

M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. (Holland)

Projektid

image 13

European Green Mastery

Erasmus+ finantseerimisel algas 2019. a jaanuaris projekt "EGREEN+", mis kestab 3 aastat ning mis ühendab kaheksat partnerriiki: Norrat, Austriat, Belgiat, Saksamaad, Hispaaniat, Prantsusmaad, Hollandit ja Eestit.