Kõik väljad on kohustuslikud täita!

    Kõik tõendusmaterjalid peavad asuma portfoolio sees, olema tekstiga seotud ning tekstis viidatud hüperlingiga. Vaata juhendit

    Kutsetegevuse
    koordinaator:

    tel. +372 526 4610
    kutse@maastikuehitajateliit.ee