Praktikadokumendid tuleb saata kutseandjale vähemalt 2 nädalat enne töövaatlust!

Kõik väljad on kohustuslikud täita!


    Lisada tuleb individuaalne praktikakava, praktikapäevik ja praktikaaruanne.


    Kutsetegevuse
    koordinaator:

    tel. +372 526 4610
    kutse@maastikuehitajateliit.ee