Eesti Maastikuehitajate Liit kutsub seoses uute kutsestandarditega ühepäevasele kutseeksami hindajate koolitusele. Koolitus toimub  15. juunil 2023 kell 10-16.30 Räpina Aianduskoolis EuroSkillsi proovivõistluse käigus. Koolituse praktilises osas on võimalus hinnata Eesti, Soome ja Hollandi meeskondade tööd.

Registreerimine https://forms.gle/P5nPbbFsm7ucNm346 on avatud kuni 10. juunini või kohtade täitumiseni. Koolituse hind EMELi liikmetele 45€ ja mitte-liikmetele 95€.

Päevakava:
10.00–11.30 Koolitus algab
o Kutseeksamite hindamissüsteem ja uued kutsestandardid
o Kvalifikatsiooniraamistik ja selle tasemed: taotlejate kompetentsid; töö keerukus ja vastutus
11.30–11.45 Paus
11.45–13.15 Koolitus jätkub
o Kompetentside hindamine portfoolio põhjal
o Võistlejate vaatlemine ja kompetentside hindamine
13.15–13.45 Lõunapaus
13.45–15.15 Koolitus jätkub
o Intervjueerimismeetod STARR
15.15–15.30 (Kohvi)paus
15.30–16.30 Koolitus jätkub
o Taotlejate intervjueerimine ja tagasiside andmine

Koolitajad Raili Laas ja Anu Vaagen, Yebisu Eesti.

NB! EuroSkillsi treeninglaagris osalevad maastikuehitajate võistkonnad Eestist, Soomest ja Hollandist. Koolituspäev on interaktiivne ja ühesõppega. Palun võtke kaasa paber ja kirjutusvahend!

Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

Lisainfo: kutse@maastikuehitajateliit.ee ja tel. 5264610.