Liidu liikmeskond koosneb täisliikmetest ja toetajaliikmetest. Liidu täisliikmeks ja toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel.

Liidu täisliikmeks võib saada iga Eestis registreeritud juriidiline või füüsiline isik, kes tegutseb maastikuehituse valdkonnas, tunnistab liidu põhikirja, järgib tegevuses Maastikuehitaja head tava ning muid liidu põhikirjaga kooskõlas vastu võetud liidu normdokumente. Täisliikmel on õigus osaleda liidu üldkoosolekul hääleõigusega.                                                                        

Liidu toetajaliikmeks võib saada iga füüsiline isik, kes tunnistab liidu põhikirja, Maastikuehitaja head tava ning soovib kaasa aidata maastikuehituse arendamisele. 

Kõigil liikmetel on kohustus tasuda liikmemaksu:

  • täisliikme ühekordne sisseastumismaks on 50 eurot ning liikmemaks 300 eurot aastas;
  • toetajaliikme liikmemaks on 50 eurot aastas.

Kui oled huvitatud astumast Eesti Maastikuehitajate Liidu liikmeks, täida allolev avaldus.