EGreen logo

European Green Mastery

Projekti number: 601226-EPP-1-2018-1-NO-EPPKA2-SSA
Projekti periood: 01.01.2019 - 31.12.2021

Erasmus+ finantseerimisel algas 2019. a jaanuaris projekt "EGREEN+", mis kestab 3 aastat ning mis ühendab kaheksat partnerriiki: Norrat, Austriat, Belgiat, Saksamaad, Hispaaniat, Prantsusmaad, Hollandit ja Eestit. Eestit esindavad Yebisu Eesti ja Eesti Maastikuehitajate Liit.

Projekti eesmärkideks on oskuste/kompetentside võrdlemine ja arendamine rohelises sektoris, EQFI tasemetel 2-6; koolitusprogrammide väljatöötamine; õpi- ja töökogemuste tunnustamine Euroopas. Projekt hõlmab kolme valdkonda: floristikat, aiandust ja maastikuehitust.

Varasemate uuringute ja projektide põhjal võib väita, et kvalifikatsioonide ja koolide õppekavade kirjeldused pole sageli üheselt mõistetavad ja riigiti võrreldavad. Projektis "EGREEN+" kirjeldatakse ära kvalifikatsioonid võrdlusmaatriksina, rakendades ECVETi põhimõtteid, kus väljundid on jagatud kompetentsideks, oskusteks ja teadmisteks, mille alusel koostatakse vastavad koolitusprogrammid. See aitab kaasa õpirännete paremaks eesmärgistamiseks ja õpitulemuste saavutamiseks.

Projekti peamine eeldatav mõju on sektori keskmistele ja väikestele ettevõtetele nende personali efektiivsemale värbamisele ja arendamisele.

Projekti tulemused kajastuvad Skillsbankis ning on kättesaadavad erinevates keeltes.

image 14