Projektid

image 13

European Green Mastery

Erasmus+ finantseerimisel algas 2019. a jaanuaris projekt "EGREEN+", mis kestab 3 aastat ning mis ühendab kaheksat partnerriiki: Norrat, Austriat, Belgiat, Saksamaad, Hispaaniat, Prantsusmaad, Hollandit ja Eestit.

ET V Rahastanud Euroopa Liit_POS

Landscapers' new competencies for urban greening

EMEL on üheks partneriks OÜ Yebisu Eesti algatatud Erasmus+ rahvusvahelises kutsehariduse väikeprojektis Landscapers' new competencies for urban greening koos Läti Maastikuarhitektide Liidu ja Soome Rohe- ja Maastikuehitajate Liiduga.

Rohepööre on muutnud meie arusaamu keskkonnast ja linnahaljastusest. Kliima soojenemise tõttu kasvab linnade maastikuehituses kiiresti nõudlus uute, kestlike lahenduste järele (näit. vertikaal- ja katuseaiad, uuenduslik sadevete juhtimine, põuakindlus, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine, jpm). Milliseid uusi kompetentse vajavad maastikuehitajad, et muutustega kaasas käia?

Selle rahvusvahelise projekti tulemuseks on täienduskoolituse mudel maastikuehitajate jaoks, kes meie rohekeskkondi rajavad, uuendamaks nende teadmisi, oskusi ja hoiakuid.  Projekti lõpptähtaeg on 30. juuni 2024.

2022-2-EE01-KA210-VET-000100486